Хүн хооронд 1.5-2 метр зай барьж, өөрийгөө болон бусдыг эрсдэлээс хамгаалъя!

     

Сэтгэгдлүүд : 2

  • wflbvtqqx

    ЗАЙ БАРЬ! [url=http://www.go452mxe7lr154b3607wy8k0ym4cjg70s.org/]uwflbvtqqx[/url] wflbvtqqx http://www.go452mxe7lr154b3607wy8k0ym4cjg70s.org/ <a href="http://www.go452mxe7lr154b3607wy8k0ym4cjg70s.org/">awflbvtqqx</a>

  • qwvxoeqyy

    ЗАЙ БАРЬ! qwvxoeqyy http://www.g81ekfva51t6bch965u099jo14jk74f3s.org/ [url=http://www.g81ekfva51t6bch965u099jo14jk74f3s.org/]uqwvxoeqyy[/url] <a href="http://www.g81ekfva51t6bch965u099jo14jk74f3s.org/">aqwvxoeqyy</a>

Сэтгэгдэл оруулах

урлан